*Festival de les Arts
Comunitàries de Catalunya

12/13/14/15 de Maig 2021

Jornada FAACCC
30 d’Octubre 2020

Fàbrica de Creació Fabra i Coats, Barcelona
Data límit inscripció: 15 octubre