El festival

Presentació

Després de combinar intensament pràctica i teorització; viatjar, visitar i realitzar projectes a més de quinze països; participar de les principals jornades internacionals del sector; entendre que fem més que tocar les pilotes i voler relacionar-nos d’altres maneres com a entitat, des de Basket Beat vàrem pensar que era necessari iniciar la construcció d’un festival de les arts comunitàries que radicalment ens reconeixés a totes. A més, entenem que:

La tasca que fem ha de ser política. Cal revisar perquè i per què fem les coses.

Hem de replantejar què vol dir problemàtica social, qui la fem, qui som els vulnerables, què hi ha sota aquestes categories, qui som la comunitat i com ens relacionem amb elles.

El paper i formació dels professionals així com l’organització d’aquests en entitats i la manera de relacionar-se entre elles són fonamentals per seguir avançant.

Objectius

Reconèixer el protagonisme de les comunitats 
com a creadores

Facilitar espais de trobada
entre persones: ciutadans, participants, professionals i públics.

Fer valdre el vessant polític
de les arts comunitàries

Construir espais de reflexió
per tal d’acompanyar la professionalització, ètica i dinàmiques del sector.

Debatre la institucionalització i despolitització
que estem vivint com a moviment.

Confrontar els models culturals i de governança
per generar espais de cultura democràtica

Visibilitzar Catalunya
en el mapa internacional de les Arts Comunitàries

Acció col·lectiva

Per a l’organització del FAACCC, Basket Beat posem a disposició el nostre equip, trajectòria i posicionament a la vegada que volem sumar la perspectiva històrica, política, institucional i agitadora de tantes companyes. Per aquest motiu, hem constituït 5 grups de participació amb els que col·lectivament articulem l’organització i programació del festival.

  • Entitats, mirada experta a totes les àrees del festival
  • Universitats, impulsores del congrés
  • Veïnes, relació amb el territori
  • Obert, aportacions no institucionals
  • Sector, contribucions des del sector professional

Espais

Equip

Josep Mª Aragay Borràs
Direcció i Conceptualització

Rita Farré Arola
Coordinació

Joana de Riba Martínez
Coordinació

Hugo Alves Cruz
Assessorament

Irene Alfambra
Producció

www.hiruki.studio
Imatge gràfica

La Nave Va, Nadir, Teleduca, Idensitat, Xarxa Artibarri, La Fàbrica, Artixoc, Transductores, Experimentem amb l’Art i Equip de Basket Beat
Conceptualització i suport

Gràcies a les aportacions i tasques de Marina de la Maza, Muntsa Roca, Natàlia Garcia i Patrícia Vàzquez.